آرشیو گزارش برنامه

بازدید و پیمایش مسیر چکا به باغ شاه
22 مهر 1397
بدون دیدگاه

بازدید و پیمایش مسیر چکا به باغ شاه

حدود یک ماه پیش، زمانی که در حال تدوین برنامه ششماهه دوم باشگاه آزادگان بودیم، بعد از تعیین زمان دقیق برنامه یادمان توسط آقای علیان، درست وسط جلسه به این فکر افتادم که در اون تاریخ (27 مهرماه) کدوم منطقه می‌تونه بهترین گزینه باشه.