درباره

خواننده عزیز

این وب سایت با هدف ترویج کوهنوردی و طبیعت گردیِ علمی در سال 1396 توسط اینجانب حسام الدین عباسی ایجاد گردید. سعی دارم تا دانسته‌های خودم رو در زمینه‌های مختلف با شما به اشتراک بگذارم.
 

در نوشتن مطالب وب سایت سعی می‌کنم منبع نوشتار رو ذکر کنم و اگه نوشته‌ای می‌بینید که نام بنده به عنوان نویسنده اون ذکر شده، مطلب توسط خودم تولید شده و از شما خواهشمندم برای  انتشار اون مطلب در فضای مجازی و غیر مجازی منبعش یعنی این وب سایت یا نام بنده رو ذکر کنید.
 

شما از طریق صفحه اطلاعات تماس می‌تونید با من در ارتباط باشید.